månadsarkiv: februari 2014

Konsten att förhala

Rättegången tog sex år. Från den 16 augusti 2007, då jag lämnade in stämningen mot mina syskon till tingsrätten, till den 12 september 2013, då jag blev uppringd av en reporter från Resumé som meddelade mig att Högsta domstolen inte tänkte ta upp min sak till prövning. Allt som allt tog tvisten faktiskt sju år, om jag räknar med hela året innan stämningen, då jag försökte få till stånd ett samtal med syskonen, utan någon som helst framgång.

Sju år är lång tid. Varför tog det så länge? Ja, dels för att den juridiska byråkratin är trög och långsam som sirap. Men också för att det tog tre år tills alla mina syskon hade tagit emot sina stämningsansökningar. Inte förrän då, 2010, kunde rättegången börja på riktigt. För att mina syskon vägrade att ta emot brevet där det stod att jag lämnat in en stämning mot dem. I tre år undvek de nogsamt att ta emot den gula lappen genom att smyga ut bakvägen från sina hus, gömma sig för sheriffen i buskage och så vidare.

Självklart var det deras mening att förhala. De visste vad det måste kosta mig att anlita juridisk hjälp.

Rättens anteckningar om alla turer under de där tre åren fyller en hel tjock pärm. När Björn skulle skriva Lucke & Lull funderade han på att ta med dem, men det var redan så mycket material som måste strykas för att boken inte skulle bli för lång, det fanns inte plats för delgivningshistoriken.

Jag satt och bläddrade i pärmen nyligen, försökte fatta hur man kan få tre år att gå genom att förhala, medan ens syskon väntar på ett domslut. Björn har rätt i att det är svårt att göra lättläst litteratur av anteckningarna. Men som dokumentation av girighet och arrogans, och av hur trögfotat och ibland slarvigt det svenska rättssystemet är, är de ganska oslagbara. Jag vill dela med mig av ett litet koncentrat: några få nedslag i två av mina syskons liv mellan 2007 och 2010, berättade på tingsrättens snustorra, byråkratiska språk. Jag har bytt ut deras namn mot Syster B och Bror B (den ena bor i Frankrike, den andra på Bahamas). Dokumentet som kallas ”Aktbilaga 20” är delgivningen. ”Advokat O. Torén” är min advokat.

2007

September
Tingsrätten antecknar: ”Stämning, Syster B, och ”Stämning, Bror B”.

Oktober
Tingsrätten antecknar angående Syster B: ”Aktbilaga 20 i retur, ej utlöst”.

November
Tingsrätten antecknar angående Syster B: ”Aktbilaga 20 ut på nytt på ny adress i Frankrike”. Två veckor senare: ”Stämningsansökan i retur på den nya adressen”.

2008

Februari
En begäran om delgivning av Syster B på en tredje adress skickas till Frankrikes justitiedepartement.

April
Frankrikes justitieministerium, Direktionen för civilrättsliga ärenden, Byrån för internationell ömsesidig hjälp i ärenden av civil eller kommersiell natur, avslår med utmärkt högaktning tingsrättens begäran om delgivning av Syster B. Ministeriet förklarar att under EU-regler ska man inte vända sig till justitiedepartementet i såna ärenden; detta har man lagt ut på Frankrikes delgivningsmän eller huissiers de justice som man får vända sig till istället och som ska betalas 50 euro.
Tingsrätten antecknar angående Syster B: ”Efter långa turer angående betalning till den franska centralmyndigheten har en framställning om delgivning genom stämningsman i Frankrike betalts och skickats till Frankrikes centralmyndighet.” Och angående Bror B: ”Efter långa turer angående betalning till centralmyndigheten i Bahamas har en framställning om delgivning genom stämningsman på Bahamas betalts och skickats till centralmyndigheten i Bahamas.”

Maj
Tingsrättens skrift inkommer till Attorney General på Bahamas.

Juni
Director of Legal Affairs för Attorney General på Bahamas skriver till tingsrätten:

"Unfortunately, we are unable to serve the subject documents as they are not written in English. (...) "If the document is to be served … the Central Authority may require the document to be written in, or translated into, the official language or one of the official languages of the State addressed. (...) The official language of the Commonwealth of The Bahamas is English, therefore, a translation of the subject documents to be served, must be translated into English so that we may expedite your request. Therefore, we return the documents to you and once they have been transalted [sic] into English, kindly resubmit documents to our Chambers for execution. We are obliged to be of assistance."

2009

April
Advokat O. Torén har (för att underlätta för tingsrätten) låtit översätta stämningsansökan och precisering av yrkandet till engelska så att det inte ska vara några problem att delge Bror B. Han skriver till tingsrätten att

"delgivningen av Syster B bör fortgå enligt EU:s regler om delgivning över landsgränser inom unionen. Ett elektroniskt formulär finns att fylla i under kommissionens hemsida, [URL]. Just för Frankrike ska man även kryssa i vilket delgivningsföretag (från en lång lista) man vill anlita. Den lilla orten M ligger i region Z och department P. Observera att det ska finnas en alternativ adress till arbetsplatsen i akten. (...) Anna Toss kan genom undertecknad svara för avgiften om en betalningsanvisning lämnas".

Maj
Rätten har inväntat advokat Börje Samuelssons ansträngningar att få kontakt med Syster B, men nu skriver tingsrättens rådman Tomas Norström till O. Torén:

"Advokat Börje Samuelsson meddelade just att hans 'kontakter' inte kan möjliggöra delgivning med Syster B, Frankrike. Tingsrätten avser därför att nu expediera färdigställda framställningar till franska delgivningsmän avseende de två adresser Du har angett. Som bekant skall det betalas 50 euro till de franska 'huissierna'."

Norström skickar en begäran till Attorney General på Bahamas att i person delge stämning till Bror B på Bahamas. Han undertecknar två översatta delgivningsbegäran för Syster B: en skickas till Société Civile Professionnelle Baroni Hardy Bressand, Huissiers de Justice Associés, som ska söka Syster B adress nummer tre; den andra begäran skickas till SELARL Abrami-Tricou-Imard, Huissiers de Justice Associés som ska söka Syster B på en fjärde adress.

Juni
Ett registerutdrag från Tribunal de commerce de Nanterre visar att ett företag med ”Bonnier” i namnet ska ha sitt säte på adress nummer tre i Frankrike. Men Société Civile Professionnelle Baroni Hardy Bressand meddelar att deras delgivningsförsök av Syster B på den adressen har misslyckats: rutan ”Adressaten kunde inte hittas” är ikryssad. Företagets misslyckade delgivningsintyg för Syster B inkommer till tingsrätten.
SELARL Abrami-Tricou-Imard intygar att delgivning av Syster B har genomförts. Max Abrami skriver att det inte gick att få tag på Syster B personligen. Adressen bekräftades av att Syster B:s namn fanns på brevlådan: ”le nom est inscrit sur la boite aux lettres”; men dessvärre, ”Circonstances rendant impossible la signification à personne: personne n’est présent ou ne répond à mes appels.” Delgivningsintyget anger att delgivningen istället gjordes ”DEPOT ETUDE” – alltså att ett förseglat brev registrerades med notarius och sen skickades eller lämnades på plats.

Augusti
Rådman Tomas Norström på tingsrätten faxar ett brev på engelska till Office of the Attorney General på Bahamas, och påminner om att man har, i maj månad, ombett dem att delge Bror B. Han skriver: ”The Court has so far not recieved an answer on the request. I would be most obliged – for planning reasons – if you could inform on the status of the request.” Nästa dag får han till svar från Mrs. Chrystal J. Newman för Director of Legal Affairs, Office of the Attorney General på Bahamas: ”Your Excellency: We advise that the address given is that of Bror B ’s vacation home and Bror B is currently not on The Bahamas. We are unaware of Bror B ’s return date. We are obliged to be of assistance in this matter.”

September
Börje Samuelssons anmälan som ombud för Syster B inkommer till tingsrätten, tillsammans med en fullmakt som är undertecknad i ”Schweiz”.

December
Tingsrätten beslutar att Bror B ska delges genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på rättens anslagstavla. Ett utkast till annonskungörelsen skrivs. Post- och Inrikes Tidningar publicerar tingsrättens kungörelsedelgivning för Bror B. Samma kungörelse sätts även upp på anslagstavlan i Rådhuset.

2010

Februari
Bror B delges personligen på Bahamas av Tony Taylor, Police Inspector of the Royal Bahamas Police Force. (Trots att han redan är delgiven i Sverige – när sheriffen på Bahamas väl har fått upp spåret ger den tydligen inte upp så lätt.) Bror B skriver på delgivningen.

April
Mrs. Crystal J. Newman för Director of Legal Affairs, Office of the Attorney General på Bahamas, skriver till Tomas Norström på tingsrätten för att meddela att Bror B har blivit delgiven i februari. Intyg av polisen som delgav Bror B, samt officiellt godkännande från domstolen att det gått till på lagligt och rätt sätt, bifogas brevet. Man tillägger:

"Kindly note that the cost for service amounts to Eighty Dollars (USD$80.00) payable by check or international money order and should be made out to: TONY TAYLOR."

Maj
Bror B tecknar fullmakt för Börje Samuelsson att företräda Bror B i stämningen.

Sedan hände ingenting mer på hela 2010.

I september 2011 blev jag och mina syskon kallade att komma till tingsrätten i Rådhuset den 23 januari och den 24 januari 2012. Mina syskon kom inte dit personligen utan skickade sina advokater. Jag förlorade i tingsrätten, och överklagade till hovrätten. Hovrätten kallades oss till rättegång den 21 november 2012. Även den gången deltog mina syskon bara genom sina advokater. Två veckor innan meddelade en av deras advokater att målet måste skjutas upp, eftersom han hade svåra knäproblem. Datumet flyttades till den 29 april. Advokaten kom dit i taxi och stödde sig tungt på en käpp. Under förhandlingen blev han på något magiskt sätt frisk och kunde gå helt obehindrat nerför trapporna från Svea Hovrätt, med käppen under armen.

”Berättelsen avslöjar Bonniers interna kultur”

“Deras inflytande är än i dag enormt, ättlingarna finns runt omkring oss (…) Därför blir det osannolikt nog intressant att läsa om en arvstvist i familjen Bonnier. Inte så mycket på grund av begången orättvisa, utan därför att berättelsen i sidohandlingen i ’Lucke och Lull’ avslöjar Bonniers interna kultur, traditioner och självbild.”

Clemens Poellinger, SvD Kultur